การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

5 ต.ค. 2565 11:06:25

...
...
...
สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจเยี่ยม โรงแรมแมนดี้นก (MANDY NOK HOTEL) โดยคุณมณีรัตน์ ไชยพานิช เจ้าของกิจการและกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ได้พาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงาน ทั้งด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ