การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค

16 มิ.ย. 2565 00:00:00

...

 

เผยแพร่เอกสารประกอบการแข่งขัน

 

https://www.dsd.go.th/standard/Region/Show_KM?page=1