การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรีธรรมราชเร่งส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

17 พ.ค. 2565 00:00:00

...

สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-22 กค.65 ณ ห้องประชุม ขั้น 1 อาคารฝึกอบรมสพร.22 นครศรีธรรมราช จำนวนรับสมัคร 20 คน  คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นสุภาพสตรี อายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี ต้องไม่เคยผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา มือถือ 09 6827 6479 สมัครได้ที่ https://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining?searchText=&searchActivity=&searchDepartment=80