การแสดงผล

+
-

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สพร. 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 มี.ค. 2567 08:55:14

...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 16 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช