การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร"บาร์เทนเดอร์" 30 ชม. ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2567

29 ก.พ. 2567 14:46:03

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมทร.ศรีวิชัย(พื้นที่ขนอม)
รับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร"บาร์เทนเดอร์" 30 ชม.
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2567  ณ ค่ายมวยนายกเอท่าศาลา
สมัครด่วน จำนวนจำกัด