การแสดงผล

+
-

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

29 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...

28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวนผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน ทั้งหมด 26 คน และสาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 จำนวนผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน ทั้งหมด 11 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง