การแสดงผล

+
-

ผอ.สพร.22 นครศรี ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1

30 ม.ค. 2567 18:27:11

...

30 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม)