การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรี ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 พ.ย. 2566 00:00:00

...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ออกตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในพื้นที่อำเภอชะอวด คือบริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด และบริษัท ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด จำกัด และอำเภอทุ่งสง บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขากะปาง สถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่ง ให้การต้อนรับและดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นอย่างดี มีการจ้างงานพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รวมทั้งการออกออกตรวจในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 การยื่นรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการด้วย

 

บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด 

 

บริษัท ฮาร์โมนี ยูไนเต็ด จำกัด 

 

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขากะปาง