การแสดงผล

+
-

สพร.22 นครศรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

27 พ.ย. 2566 17:25:28

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ (30ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 12 -16 ธันวาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ธ.ค. 66

??สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วิทพร ผ่องแผ้ว 06 3078 1161