หมายเลขแบบสอบถามชื่อแบบสอบถามเลขตัวเลือกชื่อตัวเลือกเลขคำตอบชื่อคำตอบจำนวนคำตอบเปอร์เซ็นต์คำตอบ
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง961ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม_ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม00%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง962ช่างซ่อมจักรยานยนต์469ช่างซ่อมจักรยานยนต์7700%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง969ช่างอิเล็กทรอนิกส์1088ช่างอิเล็กทรอนิกส์6600%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง963ช่างยนต์425ช่างยนต์171700%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง964ช่างกลโรงงาน1073ช่างกลโรงงาน4400%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง965ช่างเชื่อมโลหะแผ่น912ช่างเชื่อมโลหะแผ่น8800%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง966ช่างไฟฟ้า467ช่างไฟฟ้า373700%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง968ช่างแมคคาทรอนิกส์707ช่างแมคคาทรอนิกส์1100%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง967ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ547ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ191900%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง970ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์1055ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์6600%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง971ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ585ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ141400%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง972ผู้ประกอบอาหารไทย479ผู้ประกอบอาหารไทย121200%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง973ช่างแต่งผม794ช่างแต่งผม111100%
1043ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง974นวดแผนไทย509นวดแผนไทย121200%