การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

15 ก.ย. 2559

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4 ส.ค. 2559

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25 มี.ค. 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะราชการ

13 ต.ค. 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ

13 ต.ค. 2557