การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสถานประกอบการร่วมตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ การฝึกอบรมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

15 ม.ค. 2567

10 มกราคม 2567 ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่

15 ม.ค. 2567

เจ้าหน้าที่เวรภารกิจกลุ่ม 4 นำโดยนายวัชรเกียรติ ไตรยราชน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 ม.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566

12 ม.ค. 2567

สพร. 41 นครพนม เข้าตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

28 ธ.ค. 2566

นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผอ.สพร. 41 นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

28 ธ.ค. 2566

สรุปข้อมูลการบริการ "ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง" ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

26 ธ.ค. 2566

เปิดโครงการบริการ "ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง"

25 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนมเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

21 ธ.ค. 2566