การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567

9 พ.ค. 2567

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม

22 เม.ย. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

9 เม.ย. 2567

เตือนภัย มีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ เพจ Facebook ชื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและโลโก้กรม ในการโฆษณาประกาศรับสมัครผู้สนใจทำงาน

10 มี.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

8 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอนาแก อ.นาแก จ.นครพนม

8 มี.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

7 ก.พ. 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร. 41 นครพนม) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2567

15 ม.ค. 2567

วันที่ 14 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร.41 นครพนม) มอบกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ่ายค่าอาหารกลางวันผู้ผ่านการฝึกฯและปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่

15 ม.ค. 2567