การแสดงผล

+
-

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ

13 ต.ค. 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ

รับและยื่นซองสอบราคาในวันที่14 -24  ตุลาคม  2557