การแสดงผล

+
-

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร. 41 นครพนม) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2567

15 ม.ค. 2567 17:21:44

...
...
...

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร. 41 นครพนม) พร้อมด้วยนายบุญรุ่ง โนใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม โดยมีนายมนตรี จารุธำรง นายอำเภอวังยาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม