การแสดงผล

+
-

วันที่ 14 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร.41 นครพนม) มอบกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ่ายค่าอาหารกลางวันผู้ผ่านการฝึกฯและปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่

15 ม.ค. 2567 17:19:53

...
...

วันที่ 14 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม (สพร.41 นครพนม) มอบกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ่ายค่าอาหารกลางวันผู้ผ่านการฝึกฯและปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคีระยานุราชอุทิศ บ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม