การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

28 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ดำเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ประจำปี พ.ศ. 2565

22 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

22 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

21 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมการตรวจบูรณาการ สถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

21 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำในหัวข้อ "การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน" ให้แก่ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครปฐม

20 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ ของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

20 มิ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สาขาการประกอบขนมอบ

16 มิ.ย. 2566