การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

31 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/2567

27 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/2567

27 ต.ค. 2566

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาเทคโนโลยี PLC (30 ชั่วโมง)

25 ต.ค. 2566

ประกาศรับสมัคร สาขาการขับรถฟอร์กลิฟต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (30 ชั่วโมง)

25 ต.ค. 2566

เปิดรับสมัครฝึกอบรม ... หลักสูตร ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม (30 ชั่วโมง)

19 ต.ค. 2566

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 ต.ค. 2566

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

18 ต.ค. 2566

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนกันยายน 2566

5 ต.ค. 2566