การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาเทคนิคการสอนงาน (30 ชั่วโมง)

30 พ.ย. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 พ.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566

17 พ.ย. 2566

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนตุลาคม 2566

9 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและยั่งยืนในการประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

3 พ.ย. 2566

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 พ.ย. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย) ร่วมเยี่ยมครอบครัวแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล

1 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐมเพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กรณีภัยสงคราม และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับกรณีเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

31 ต.ค. 2566