การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2567 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

19 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

19 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงแรงงาน

12 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ก.ค. 2567

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนมิถุนายน 2567

9 ก.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

9 ก.ค. 2567

สพร. 16 นครปฐม เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

3 ก.ค. 2567