การแสดงผล

+
-

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

6 มิ.ย. 2566 00:00:00

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารและสถานที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม