การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

13 ธ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการสอบราคา

28 ก.ย. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนมีนาคม 2560

31 มี.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2560

26 มี.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนมกราคม 2560

26 มี.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนธันวาคม 2559

9 ม.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2559

9 ม.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนตุลาคม 2559

9 ม.ค. 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

16 ก.ย. 2559