การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่ (ร่าง)ประกาศขอซื้อขอจ้างพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

18 ธ.ค. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

13 ธ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการสอบราคา

28 ก.ย. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนมีนาคม 2560

31 มี.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2560

26 มี.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนมกราคม 2560

26 มี.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนธันวาคม 2559

9 ม.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2559

9 ม.ค. 2560

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สขร.1) เดือนตุลาคม 2559

9 ม.ค. 2560