การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

12 พ.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

7 พ.ย. 2561

ประกาศจังหวัดนครราชราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อ

1 พ.ย. 2561

ประกาศจังหวัดนครราชราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อ

1 พ.ย. 2561

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12 ต.ค. 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การจ้างการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ตามประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

1 ก.ย. 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ การจ้างการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ตามประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

1 ก.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ส.ค. 2561

ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

23 ส.ค. 2561