การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน

8 ก.พ. 2567

แผนการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2567

8 ก.พ. 2567

พิธีเปิดงาน "เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน"

7 ก.พ. 2567

ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

7 ก.พ. 2567

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Visualcomponents

7 ก.พ. 2567

เปิดฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า

6 ก.พ. 2567

เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำเบเกอรี่

6 ก.พ. 2567

เปิดฝึกอบรมโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำ

6 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การใช้ระบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม

4 ก.พ. 2567