การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สาขา การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบประยุกต์

29 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สาขา ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์

29 ก.พ. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์

23 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมยกระดับ หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โชล่าเซลล์

23 ก.พ. 2567

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)

23 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สาขา การใช้ระบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม

12 ก.พ. 2567

ประกาศการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

8 ก.พ. 2567

การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

8 ก.พ. 2567