การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

4 ก.ค. 2567

เชิญร่วมงาน Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย

5 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ (Smart Logistics Sorting) รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ (Smart Logistics Sorting) รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2567

วันนัดพบแรงงาน

21 พ.ค. 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่2/2567

29 เม.ย. 2567

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ ระดับ1

18 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2567

17 เม.ย. 2567