การแสดงผล

+
-

เปิดฝึก หลักสูตร บารีสต้ามืออาชีพ

15 ก.พ. 2566 10:39:21

...

วันที่ 14,15,17 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หลักสูตร บารีสต้ามืออาชีพ   ณ ตลาดโรงทอจอหอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน 18 ชั่วโมง) การมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 คน โดยมี นายปุณณัตถ์หิรัญ  วัชรเมธาธนกุล เป็นวิทยากร