การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

7 พ.ย. 2561

...

ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติและประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและทดสอบมาตรฐานสาขาแมคคาทรอนิกส์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดและชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC พร้อมอุปกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชุด ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :