ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานนวดไทย 3 25 ต.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร