การแสดงผล

+
-

รับสมัครประเมิน

รับสมัครประเมิน ประจำเดือนมกราคม 2566

1. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

2. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

3. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระดับ 1

 

https://forms.gle/T7ri9m4X3kFfhS5F9


 

 

ไฟล์แนบ :: 73_Images_แบรนเนอร์_28122565113314_.jpg ดาวน์โหลด