การแสดงผล

+
-

รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

20 ธ.ค. 2565 20:25:11

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

เปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ (License)

สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

*** ในวันที่ 18 มกราคม 2566***

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

กำหนดชำระค่าลงทะเบียน (1,000 บาท) บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 (ไม่เกิน 15.00 น.)

โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองหรือผ่านลิงค์ https://forms.gle/upQrfZ6fN6DJPUh66