การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

31 ต.ค. 2565 08:49:09

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กำหนดรายงานตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
!!! รับจำนวน 20 คน เท่านั้น !!!
สมัครผ่าน QR CODE หรือ ลิงค์ https://forms.gle/EdkXSjEuiZeuyPLF6