การแสดงผล

+
-

ศึกษาดูงาน กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

12 เม.ย. 2565 14:06:00

...
...
...
...
...
...

      วันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 19 คน ประกอบด้วย นักเรียน และผู้ปกครอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม