การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

14 ธ.ค. 2563

จ้างเหมาบริการ

14 ธ.ค. 2563

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

15 มิ.ย. 2563

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 เม.ย. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ก.ย. 2560

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

20 ก.ย. 2559

ประกาศสอบซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ก.ย. 2559

จำหน่ายคุรุภัณฑ์ขายทอดตลาด

10 ก.ค. 2558

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม ทาสีผนังภายนอก-ภายใน อาคารที่ทำการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่

17 พ.ย. 2557