การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย

26 พ.ค. 2566 11:27:13

...
...
...
...
...
...
...

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชน ณ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย