การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

22 พ.ค. 2566 14:37:18

...
...
...
...
...
...

นที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0  หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20  คน? ?ระหว่างวันที่? 22 -?26?  พฤษภาคม? 2566? ณ โรงเรียนมโนเรศรบำรุงการ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย