การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

20 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 20-21  27-28  พฤษภาคม 2566 และวันที่ 3 มิถุนายน 2566 รวม 5 วัน สถานที่ฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย? ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 27 คน