การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

19 พ.ค. 2566 14:14:27

...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้ประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงาน และนำผลงานของผู้รับการฝึก(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า) จำนวน 30 ชิ้น เพื่อมอบให้ประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย