การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสากล สาขาการเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล

22 ม.ค. 2566 13:40:49

...

วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสากล สาขาการเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล (MAG-Welding International Plate welder :ISO 9606-1 135 P BW FM1 S s10 PF ss nb) จำนวน 10 คน ณ โรงฝึกงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย