การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2566

20 ม.ค. 2566 13:55:21

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนายทวี เสริมภักดีถุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมบริการประชาชน ณ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ บ้านชมเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย