การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรการฝึกยกระดับตามความสามารถ (CMI)

18 ม.ค. 2566 16:18:54

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรการฝึกยกระดับตามความสามารถ (CMI) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (85 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ CMI และฝึกปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย