การแสดงผล

+
-

สนพ.เลย เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) สาขาบาริสต้ามืออาชีพ

27 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่ง (Rider) สาขา บาริสต้ามืออาชีพ โดยมีผู้เข้าฝึกจำนวน 20 คน ณ บานาน่าแลนด์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย