การแสดงผล

+
-

สนพ.เลย เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใรการขนส่งสินค้า (Rider) สาขาการประกอบอาหารเพื่อการค้า

23 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใรการขนส่งสินค้า (Rider)? สาขาการประกอบอาหารเพื่อการค้า (18 ชั่วโมง)? ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการฟู้ดเดลิเวอร์รีในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ บ้านหนองแซง ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย