การแสดงผล

+
-

สนพ.เลย มอบเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ วิทยาลัยเทคนิคเลย

19 ก.ย. 2565 15:59:08

...
...
...
...
...

วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มอบเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 84,000 บาท ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย อ.เมืองเลย จ.เลย