การแสดงผล

+
-

สนพ.เลย ได้ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 ก.ย. 2565 15:42:56

...
...
...
...
...

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย