การแสดงผล

+
-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ก.ย. 2560

...
...
...

ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561