การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน)

18 เม.ย. 2567 16:36:02

...
...
...
...
...

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวสายชล ตันอำนวย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2567 จำนวน 20 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย