การแสดงผล

+
-

หารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

18 เม.ย. 2567 16:28:27

...
...

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวสายชล  ตันอำนวย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ประสานงานกับ ผู้จัดการทั่วไป และวิศวกร ของบริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย