การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 พ.ย. 2566 19:09:47

...
...
...
...
...
...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายวิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 68 คน ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเลย