การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ย. 2566 18:54:00

...
...
...
...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร อัตรา 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 27 พ.ย.-13 ธ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครมได้ด้วยตนเอง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย