ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 848
14 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 945
15 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 932
16 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1506
17 1646713939480.jpg 711
18 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 959
19 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 1017
20 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 805
21 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 487
22 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1971
23 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2380
24 เกษตรไทย_5.pdf 2031